DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

DRUHÁ EPIŠTOLA OBECNÁ
(SVATÉHO) PETRA APOŠTOLA.

V epištole této, v níž se běh a způsob církve potěšený i žalostný obsahuje, apoštol

A. napomíná všechněch

B. vystříhá

Má kapitoly 3.

Kapitola 1.

Zveličuje nestihlá bohatství nám v Kristu složená i v účastnost daná, 5. a pilně napomíná k nesení Bohu libého ovoce, 8. užitek prací věrných, a jistotu naděje naší, 17. i Boží hlas i prorocký slavně připomínaje.

Kapitola 2.

Výstrahu věrným dává, aby falešným apoštolům k vůli na milost Boží nehřešili, 2. zlostní a rouhaví nebývali, 3. ale na přísnou Boží proti hanebným hříšníkům spravedlnost patříce, 12. ohyzdnými a stydkými bludaři směle pohrdali.

Kapitola 3.

K stálosti v přijaté pravdě, k zrůstu v ní, 3. a k varování se posměvačů, i k strojení se ku příchodu Páně napomíná, 6. a mezi tím o předešlém prvnějšího světa zahynutí, 10. i budoucím tohoto rychlém a nenadálém skrze oheň zkažení, aneb přečištění i hrozně i potěšitelně vypravuje.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah