Propagace sponsorů


Výstup na Everest zařazuje úspěšnou zemi do světové horolezecké extratřídy. Takové výstupy vzbuzují zaslouženou pozornost médií a je možné je velmi efektivně komerčně zužitkovat více způsoby, přímo i nepřímo, ve prospěch propagace firem a organizací, které expedici poskytnou podporu, a to i v mezinárodním měřítku. S tímto cílem již byla expedice jejími účastníky propagována v televizi, rozhlase i v tisku.

Fotografie.

Pro zhotovení exkluzivních propagačních a reklamních fotografií z prostředí expedice či z divoké a nádherné himalájské přírody je připraven zkušený fotograf Ladislav Kamarád, pracující s profesionální kamerou Hasselblad 503 CX i v extrémních vysokohorských podmínkách. Pro sponzory expedice budou zhotoveny fotografie dle jimi požadovaného rozsahu (kalendáře, bilboardy, plakáty apod.)

Testování

Vrcholný sportovní výkon nabízí možnosti propagace, ověřování a testování těch nejšpičkovějších výrobků v nejextrémnějších podmínkách. Jedná se jak o horolezeckou a sportovní výstroj, včetně speciální obuvi a oděvů, tak i o nejmodernější komunikační, fotografickou či filmovou techniku.

Film.

Součástí expedice bude i natáčení dokumentárního filmu o tomto vrcholném sportovním výkonu.

Média

Uskuteční se množství přednášek, televizních a rozhlasových vystoupení. Rozhlasové vstupy přímo z průběhu expedice budou umožněny mobilním telefonem prostřednictvím satelitních přenosů. Deníky otisknou průběžné rozhovory a reportáže z příprav a průběhu expedice, časopisy otisknou články s logy sponzorských firem.

Výstavy

Budou uspořádány výstavy fotografií, v rámci kterých budou propagováni sponzoři expedice.

Internet

Průbežně aktualizované propagování sponzora a údaje o něm, včetně grafické presentace, na expediční stránce Internetu. Uveřejnění fotografií z expedice, které propagují sponzora, na Internetu.


Obsah:
Úvod, Horolezecký program, Harmonogram, Who is Who, Interview, Kontakty.
Zpět na DÚLOS