Tělesná výchova s metodikou

OBSAH

Cíle výuky
Rozsah výuky
Praktická výuka
Teorie a metodika tělesné výchovy


Cíle výuky

Rozsah výuky


Praktická výuka


Gymnastika

Základní gymnastické úkony

schopnost rozpoznat u dětí sklon ke špatnému držení těla: nápravné cviky pro změny na páteři, na nohou

Základní kroky, figury a obraty při tanci

Cvičení s nářadím


Hry

Cíl výuky:

Hry

Základní taktiky a techniky velkých her


Lehká atletika

Cíl výuky:

Lehkoatletické disciplíny


Zimní sporty


Teorie a metodika tělesné výchovy

 1. Základní názvosloví tělesných cvičení a grafický záznam pohybu

 2. Druhy a formy tělesné výchovy.

 3. Cíle, úkoly a funkce tělesné výchovy dítěte předškolního a mladšího školního věku.

 4. Organizační formy tělesné výchovy v mateřské škole a l. a 2. třídě obecné školy.

 5. Psychologické podmínky a předpoklady dětí pro provádění tělesné výchovy.

 6. Metodika cvičení zdravotních a kondičních. Výchova k správnému držení těla. Praktické výstupy žáků.

 7. Bezpečnostní předpisy pro oblast tělesné výchovy v mateřské škole a l. a 2. třídě obecné školy.

 8. Charakteristika a rozvoj lokomočních pohybů (chůze, skoky, běh, lezení, rovnovážná cvičení). Praktické výstupy žáků.

 9. Rozvíjení manipulačních, uchopovacích pohybů (házení, chytání). Praktické výstupy žáků.

 10. Cvičení akrobatická. Praktické výstupy žáků.

 11. Pohybové hry. Praktické výstupy žáků.

 12. Hudebně pohybové výchova. Praktické výstupy žáků.

 13. Zdravotní tělesná výchova (tělesná výchova při oslabeních, kontraindikované cviky).

 14. Letní sezónní činnosti, zimní sezónní činnosti.

 15. Plánování a evidence práce v tělesné výchově v mateřské škole a l. a 2. třídě obecné školy.


Autor textu: ???
Úprava do HTML: Petr Heřman
Datum poslední změny: 20.října 1995