Hudební výchova

Program studia Hv s neprohloubenou specializací Hv pro bakalářské studium učitelství pro mateřské školy a 1. a 2. ročník ZŠ

 1. Hudebně výchovný seminář
 2. 1.1. Všeobecná hudební teorie
  1.2. Přehled o dějinách naší a světové hudby
  1.2.1. Poslech skladeb autorů světové hudby
  1.2.2. Poslech skladeb autorů české hudby
  1.3. Uplatnění hudební teorie v nástrojové, pěvecké a dirigentské praxi
  1.3.1. Hra na sopránovou zobcovou flétnu
  1.3.2. Zpěv, dirigování a hra písní na klavír
  1.3.3. Hra přednesových skladeb pro děti na klavír

 3. Hra na klavír
 4. 2.1. Hra přednesových skladeb pro děti
  2.2. Uplatnění hudební teorie v praktické harmonii při klavírních doprovodech písní pro děti

 5. Hra na Orffovy hudební nástroje
 6. 3.1. Česká Orffova škola
  3.2. Návrhy na doprovod určených přednesových skladeb pro děti na klavír hrou na Orffovy hudební nástroje
  3.3. Doprovod písní z metodické příručky Hv pro 1. třídu ZŠ

 7. Hudebně pohybová výchova
 8. 4.1. Utváření hudebně pohybových dovedností v MŠ a na 1. stupni ZŠ
  4.2. Dramatizace písní - seminární práce
  4.3. Hry se zpěvy
  4.4. Taneční projevy

 9. Didaktika hudební výchovy
 10. 5.1. Hudební výchova a její psychologický a sociologický základ
  5.2. Základy didaktiky hudební výchovy
  5.3. Hudební činnosti
  5.4. Hudebně didaktická seminární práce
  5.5. Doporučená zájmová hudební literatura pro děti

   Podrobná osnova hudební výchovy viz Přílohy 1.

   S laskavým svolením převzato od Dr. Miloše Kodejšky, katedra hudební výchovy PedF UK v Praze
   Úprava do HTML: Petr Heřman
   Datum poslední změny: 25. listopadu 1995