Pozvánka na přednášky

KOLEGIA KATOLICKÝCH LÉKAŘŮ

na první pololetí 1999

24.02.
1. Výroční schůze
2. MUDr. Radkin Honzák:
Etické problémy transplantací

24.03.
Doc. MUDr. Eva Topinková, CSc.:
Je oprávněné omezování zdravotnických služeb v geriatrické péči?

21.04.
MUDr. Slavoj Brichcín:
Balintovské skupiny pro pomáhající profese

26.05.
PhDr. Kazimír Večerek:
Kriminalita dětí a mládeže

23.06.
MUDr. Petr Popov:
Vývoj drogové problematiky po přijetí legislativních úprav
Setkání se konají vždy ve středu od 18:30 hod. na III. interní klinice, ulice U nemocnice 1, Praha 2.

Archiv: program seminářů KKL z roku: 1997.