DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 4.

Viděl svatý Jan Pána sedícího na stolici uprostřed čtyřmecítma starců, 5. a při tom blýskání, zvuk, hromobití, lampy, 6. sklené moře, 7. čtvero zvířat; a tak divnou Boží slávu.

1. Potom jsem viděl, a aj, dveře otevříny byly v nebi, a hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an mluví se mnou, řkoucí: Vstup sem, a ukážiť, co se má díti potom.

2. A hned byl jsem ^u vytržení ducha, a aj, trůn postaven byl na nebi, a ~na trůnu jeden seděl.

[^1,10;~5,1]

3. A ten, jenž seděl, podoben byl obličejem kameni jaspidu a sardiovi; a vůkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu.

4. A okolo toho trůnu bylo stolic čtyřmecítma, a na těch stolicích viděl jsem čtyřmecítma ^starců sedících, oblečených v roucha bílá. A měli na hlavách svých koruny zlaté.

[^11,16]

5. A z toho trůnu pocházelo blýskání, a hromobití, a hlasové. A sedm lamp ohnivých hořících před trůnem, °jenž jsou sedm Duchů Božích.

°3,1;5,6

6. A před trůnem bylo °moře sklené, podobné křišťálu, a uprostřed trůnu a vůkol trůnu čtvero zvířat, plných očí zpředu i zzadu.

°15,2

7. A zvíře první podobné bylo lvu, a druhé zvíře podobné teleti, a třetí zvíře mající tvárnost jako člověk, a čtvrté zvíře podobné orlu letícímu.

8. A jedno každé z těch čtyř zvířat mělo ^šest křídel okolo, a vnitř plná byla očí, a neměla odpočinutí dnem i nocí, říkajíce: °Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, ÷kterýž byl, a jest, i přijíti má.

°Iz 6,3;[^Ez 1,6n;÷Zj 1,4.8;16,5]

9. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků činění sedícímu na trůnu, živému na věky věků,

10. Padlo těch čtyřmecítma starců před obličejem sedícího na trůnu, a klanělo se ^živému na věky věků, a metali koruny své před trůnem, řkouce:

[^5,14]

11. Hoden °jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi ~stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou.

°5,12;[~10,6;14,7]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení