DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 10.

Anděl slavný jednou nohou na zemi, druhou na moři stoje, volal. 4. Sedm hromů mluvilo. 7. On potom s přísahou jistý všech časů cíl osvědčil, 9. a knížky, kteréž v rukou držel, Janovi svatému snísti dal.

1. Viděl jsem jiného ^anděla silného, sstupujícího s nebe, oděného oblakem, a ~duha na hlavě jeho byla, a ÷tvář jeho jako slunce, a nohy jeho jako sloupové ohniví.

[^5,2;~4,3÷1,16;Mt 17,2]

2. A v ruce své měl ^knížky otevřené. I postavil ~nohu svou pravou na moři a levou na zemi.

[^5,1;~Ž 72,8]

3. A volal hlasem velikým, jako by lev řval. A když dokonal volání, mluvilo sedm hromů hlasy své.

4. A když odmluvilo sedm hromů hlasy své, byl bych to psal. Ale slyšel jsem hlas s nebe řkoucí ke mně: Zapečeť to, co ^mluvilo sedm hromů, než nepiš toho.

[^Dn 8,26;12,4.9]

5. Tedy ^anděl, kteréhož jsem viděl stojícího na moři a na zemi, pozdvihl ruky své k nebi,

[^Dn 12,5]

6. A ^přisáhl skrze živého na věky věků, kterýž ~stvořil nebe i to, což v něm jest, a zemi i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest, že již více času nebude.

[^Mt 26,63~Ž 124,8;146,6;Sk 14,15]

7. Ale ^ve dnech hlasu sedmého anděla, když bude troubiti, ~dokonánoť bude tajemství Boží, jakož zvěstoval služebníkům svým prorokům.

[^11,15;~Ř 16,25.26;1K 15,51]

8. A ten hlas, kterýž jsem byl slyšel s nebe, opět mluvil se mnou a řekl: Jdi, a vezmi ty knížky otevřené z ruky anděla, stojícího na moři a na zemi.

9. I šel jsem k andělu, a řekl jsem jemu: Dej mi ty knížky. I řekl mi: Vezmi, ^a požři je, a učiníť hořkost v břiše tvém, ale v ústech tvých budouť sladké jako med.

[^Ez 3,1-3]

10. I vzal jsem knížky z ruky anděla, a požřel jsem je. I byly v ústech mých sladké jako med, ale když jsem je požřel, hořko mi bylo v břiše mém.

11. I dí mi: Musíš opět ^prorokovati lidem, a národům, a jazykům, i králům mnohým.

[^1,11.19;Jr 25,30]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení