DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA OBECNÁ
(SVATÉHO) JUDY APOŠTOLA

Má kapitolu 1.

Kapitola 1.

Napomíná svatý Judas věrných, aby učení apoštolského se přídržejíce, 3. o tu nejsvětější víru rytěřovali a v ní se jako i v svaté lásce vzdělávali, naději svou v Bohu, spasiteli svém, pokládajíce, 4. a mezi tím pilně vystříhá od bezbožných kacířů, ohavné jejich i smysly vyčítaje i skutky, 5. s připomínáním hrozných Božích nad nimi pomst.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah