DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA K FILEMONOVI
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

Má kapitolu 1.

Kapitola 1.

Pozdraviv některých svatých, 4. Filemonovu lásku a její ovoce schvaluje, 10. a k němu za poběhlého Onezima, již Pánu získaného, velmi pilně se přimlouvá.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah