DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

DRUHÁ EPIŠTOLA
(SVATÉHO) JANA APOŠTOLA

Má kapitolu 1.

Kapitola 1.

Milování svatého poněvadž i grunt i cíl a pravidlo jest pravda a její účastnost, 4. z té příčiny pilně napomíná k zůstávání v pravdě, 8. a varování se všelijakých kacířů.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah