DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 13.

Láska všecky věci převyšuje, jako pravá všech ctností studnice, bez níž i slavní darové nic platní nejsou. 10. Nýbrž po přijití jiných ctností k svému cíli, láska sama s původem svým a ovocem věčně trvati má.

1. Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem jako měď zvučící anebo zvonec znějící.

2. A bychť měl ^proroctví, a ~znal všecka tajemství, i všelikého umění došel, a °kdybych měl tak velikou víru, že bych ÷hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.

°Mk 11,23;[÷]Mt 17,20;21,21;[^7,20;~1K 12,8.9]

3. A kdybych vynaložil na pokrmy chudých všecken statek svůj, a bych vydal tělo své k spálení, a lásky bych jen neměl, nic mi to neprospívá.

4. Láska ^trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.

[^Př 10,12;1Pt 4,8]

5. V nic neslušného se nevydává, nehledá ^svých věcí, nezpouzí se, ~nemyslí zlého.

[^10,24.33;Fp 2,4;~Ž 35,20;Ř 13,10]

6. Neraduje ^se z nepravosti, ale spolu raduje ~se pravdě.

[^Ž 10,3;~15,4;Ř 1,32;2J 1,4]

7. Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.

8. Láska ^nikdy nevypadá, ačkoli proroctví přestanou, i jazykové utichnou, i ~učení v nic přijde.

[^Ga 6,9;~1K 13,2]

9. Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme.

10. Ale jakžť by přišlo dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, ^vyhlazeno bude.

[^Ef 4,13]

11. Dokudž jsem byl ^dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem učiněn muž, opustil jsem dětinské věci.

[^Žd 5,13]

12. Nyní °zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž ~tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, ÷tak jakž i známostí obdařen budu.

°2K 3,18;[5,7;~Ž 17,15Mt 5,81K 8,3]

13. Nyní pak zůstává ^víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska.

[^1Te 1,3]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským