DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova
Kapitola: 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 1.

Předrahé spojení věrných skrze Krista Pána s Bohem radostně osvědčuje, 4. za důvod toho při věrných v světle Páně chození, 8. avšak k hříchům se přiznávání, jich i vyznávání, a v Kristu se očišťování býti pokládaje.

1. Což bylo od ^počátku, což jsme slýchali, co jsme ~očima svýma viděli, a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše ÷dotýkaly, o slovu života,

[^J 1,1;~2Pt 1,16L 24,39]

2. (Nebo ten život ^zjeven jest, a my jsme viděli jej, a svědčíme, i zvěstujeme vám ten život věčný, kterýž byl ~u Otce, a zjeven jest nám,)

[^J 1,4;Ř 16,26;2Tm 1,10;~J 1,1]

3. Což jsme viděli a slyšeli, to vám zvěstujeme, abyste i vy s ^námi obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem jeho Jezukristem.

[^J 17,21;1K 1,9]

4. A totoť píšeme vám, aby °radost vaše byla plná.

°J 15,11;[16,24]

5. Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme ^slýchali od něho, a zvěstujeme vám: Že Bůh jest °světlo, a tmy v něm nižádné není.

°J 8,12;9,5;[Ž 104,2;J 1,9;^1J 1,3]

6. Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, ^lžeme a nečiníme pravdy.

[^2,4]

7. Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše ^Krista Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.

[^Sk 20,28;1Pt 1,19]

8. Pakliť díme, že ^hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není.

[^1Kr 8,46;2Pa 6,36]

9. Jestliže pak budeme °vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.

°Ž 32,5;Př 28,13;Dn 9,5;Mt 3,6;Sk 19,18;Jk 5,16

10. Díme-li, že jsme nehřešili, činíme jej lhářem, a neníť v nás slova jeho.


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova